The WATER GIRLS

水中運動

大家印象中的水中健體只係適合老一輩嘅運動。 經過往年課程經驗,今年團長決定調整 Water Girls 運動強度,內容將有別於勁歌熱舞水中健體班,並成為女游特色課程之一。

水中運動(Aqua Fitness、Aqua Core、Aqua Strength)可因應不同運動需要調整運動強度,係水入面透過肢體活動,利用水阻力做 workout 鍛鍊 ① 核心肌肉、② 訓練肌耐力、亦會加入 ③伸展部分,增加關節活動幅度,以及改善部分痛症。團員不但能夠係運動中消耗卡路里,係水裡面運動更有效訓練肌肉,仲可減低關節負荷,大大減低運動受傷機會。水中全面運動,係即使唔識游水、唔熟水性嘅人都可以參與嘅運動!

女游團開設全新的 「Water Girls 女游 水中運動班」,希望大家更享受水中運動嘅樂趣!

 

☞ ​有氧訓練:增強心肺功能

☞ ​核心肌肉力量訓練:增強肌力、肌耐力
☞ ​柔軟度訓練

水中運動班課堂安排】​​

   每月第一星期開始課堂 :

   *以 8 堂為一期,於 10 星期課堂期限內完成

   *可請假 2 次,課堂期限內已包括補堂安排
​   補堂只限該期限期內完成,不設延遲下期補堂

   *公眾假期休息

   須自付入場費

*個別身體情況問題,參與前先諮詢醫生及專業人士意見

*亦可直接 Whatsapp 52386227 與行政部專員 聯繫

【水中運動班學​    

$1600 / 8 堂

每堂 60 分鐘 

人成團,每位教練對數不多於 8 人

   

【水中運動班教學對象

  • 年齡 16 歲或以上女性

  • 不懂游泳之人士

  • 怕水且準備學游水人士

  • 痛症人士

  • 課堂於淺水區進行

「Water Girls 女游 水中運動班」

2021 閨蜜親友優惠:
⚠️二人同行可享優惠價 $1550 / 8 堂


🔆 以上優惠價適用於2021年6月30日前報名﹐2021年5-6月份內開課泳班

Water Girls 時間表

░ 屏山天水圍游泳池 ░ PSTSWSP

 星期日  Sunday  8:00 - 9:00 AM​ ( 2021年4月開課)

░ 觀塘游泳池 ░ KTSP

 星期二 Tuesday 8:15 - 9:15 PM​( 2021年7月開課 )

░ 九龍公園游泳池 ░ KPSP

 星期一 Monday 7:00 - 8:00 PM​( 2021年 7 月開課)

 星期六 Saturday 3:00 - 4:00 PM​( 2021年 7 月開課)